Värme

BITAB erbjuder sig att ansvara för drift och bränsleförbrukning av din panncentral. Tillsammans utformar vi en lösning som passar båda parter. Fördelen för dig som kund är att du kan ägna dig åt din huvudsakliga verksamhet och att du får en i förväg budgeterbar kostnad för ditt uppvärmningsbehov. Välkommen för en förutsättningslös diskussion kring ditt uppvärmningsbehov! 

Anders
Tel. 0506 - 141 20
Mobil070 - 23 23 780


BITAB - Bioenergi I Töreboda AB    Pellets    Produkter    Värme    Kontakt

Hemsida av Webbolo